Hết lòng vì khách hàng

Sản phẩm

458.000.000
4.280.000.000
558.000.000
719.000.000
820.000.000
3.080.000.000
810.000.000
555.000.000
638.000.000
650.000.000
1.105.000.000
360.000.000
755.000.000
1.055.000.000
2.588.000.000
4.286.000.000
628.000.000
1.176.000.000
684.000.000

Ước tính giá xeGiá xe
Chi phí đăng ký xe Xem chi tiết
Tổng cộng (phí + xe)
Đưa trước
Trả hàng tháng ( trong 7 năm )
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe.
Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý để có Báo Giá chính xác.